Wikia


In 2002 kocht iemand een ratje in de dierenwinkel, die een apart uiterlijk had. Dit ratje had vreemde lange haren en de snorharen waren erg gekruld. Zij noemde dit ratje Harley. Later werd dit tevens als naam gebruikt voor langharige ratten. 

Uiterlijke kenmerken

Een harley rat kan je al vroeg in het nest herkennen, maar dan moet je wel weten waar je naar kijkt. Je kunt ze 

Harleyrittens

Twee harley rittens

herkennen doordat ze in de eerste dagen al kleine krulsnorharen hebben en wanneer beide ouders geen rex zijn kandit duiden op een harley ritten.

Typerend voor harley ratten zijn twee dingen: ze hebben gekrulde snorharen, die naar zo schijnt hol zijn van binnen waardoor de afbreken. Harley ratten hebben dus gekrulde, gebroken snorharen. Een tweede kenmerk is het haar wat een stuk langer is dan bij andere ratten. 

Gezondheidsklachten

Er zijn verschillende feitelijke gezondheidsklachten bekend met betrekking op de vacht:

  • De meest feitelijk klacht is dat de vrouwelijke harley's problemen hebben met de melkproductie. Er kan dus niet op een doorgaande manier met het vrouwtje gefokt worden. 
  • Problemen aan geslachtsorganen zijn niet geheel onbekend. Bij vrouwtjes komt nogal eens het gebrek aan tepels voor en ook bij mannen kunnen de geslachtsorganen niet goed ontwikkeld zijn. Dit is niet altijd het geval.
  • De huid is dunner bedekt met vacht. Harley's lopen daardoor sneller verwondingen op, vergelijkbaar met naaktratten/fuzz. 

Er zijn daarbij een aantal lijn-afhankelijke gezondheidsklachten bekend:

  • Vergrote kans op cyste
  • Zouden niet goed tegen eiwitten kunnen
  • Zouden aggresief gedrag vertonen

Het verschil tussen feitelijk gezondheidsklachten en lijn-afhankelijke gezondheidsklachten verdient wat extra uitleg. Met de feitelijke gezondheidsklachten kunnen alle klachten worden verstaan die bij een harley rat voor kunnen komen, ongeacht de afkomst van de rat. Bij lijn-afhankelijke klachten gaat het om klachten die voorkomen bij (bijna) alle harley ratten uit eenzelfde lijn. De vraag die men dan kan stellen, is of deze klachten voortkomen uit de harley vacht, of dat deze klachten voortkomen door de fokgeschiedenis van de lijn en in het gunstigste geval dus volledig losstaat van de harley vacht.

Genetica

IMG 1221

Auré van Rattery Razzy

Hier zijn de meningen over verdeeld. Feit is het harley gen een recessief gen is en dat beide ouders drager moeten zijn. De discussie die volgt is of het gen alleen uiterlijke vertoningen geeft bij homozygoot, of ook bij hetrozygoot. Oftewel: kan je zien dat een ouder drager is van het gen? Een niet-harley drager zou bijvoorbeeld de genetischecode NN (2x dominant normaal) dragen, en de harley zou dus nn (2x recessief harley gen) dragen. De vraag dus, hoe ziet een drager, dus Nn eruit en kan je dit dus herkennen? 

Dit is een vrij lastig te beantwoorden vraag.

Hypothese 1: Er is één gen die de vachtsoorten harley, satijn en velveteen tot stand bengt. Satijn zou dan bijvoorbeeld Nn zijn en Velveteen zou een 'mislukte' of juist 'gelukte' versie van harley zijn (neem als vergelijking Rex en Wavy).

Hypothese 2: Op het standaard vacht of op een ander gen (bijv. rex) is een allel aanwezig die voor afwijking in het vacht zorgt, met verschillende fenotypes tot gevolg.

Hypothese 3: Elk vachttype betreft een ander gen wat homozygoot aanwezig moet zijn voor de uiterlijke verschijningen.

Feit blijft, dat over het algemeen ratten met zowel harley, satijn als velveteen vachtsoorten voorkomen in eenzelfde lijn. Een mogelijk verband tussen de genetica die deze vachtsoorten tot uiting brengt vergt daarom nog steerds nader onderzoek voordat er definitieve conclusies getrokken kunnen worden. 

Fokken met Harley

Zoals al eerder genoemd is het niet mogelijk om op een doorgaande manier met vrouwelijke harley ratten te fokken. Er is bekend dat sommige vrouwelijke harley ratten geen tepels hebben. De vrouwen die wel tepels hebben, kunnen niet genoeg melk produceren om alle rittens te voeden. Dit betekent dat veel rittens in een korte tijd zullen sterven door ondervoeding. Daarbij komt dat de melkproductie ook te kort is: rittens zullen ook op latere leeftijd dus sterven door ondervoeding. Daarbij zijn er ook gezondheidsrisico's voor de moeder: doordat de rittens voeding te kort komen zullen zij door blijven drinken. Dit heeft tot gevolg dat de tepels van de moeder ernstig kunnen beschadigen. Omwille van de gezondheid van het moedertje kan het dus zijn dat zij bij de rittens weggehaald moet worden voor het beschermen van haar gezondheid.

Er zijn alternatieve manieren om toch met vrouwelijke harley ratten te fokken. 
19maDag33 8

Razzy's Alfred

  • Er kan gekozen worden voor het bijvoeden van alle rittens vanaf de geboorte. Dit vergt echter enorm veel tijd en energie en is niet altijd haalbaar voor mensen. Gezien jonge rittens erg vaak drinken en dus erg vaak bijvoeding nodig hebben.
  • Er kan gekozen worden een deel van het nest te laten sterven. Door natuurlijke selectie zullen nu de sterkste rittens overblijven. Deze kunnen bijgevoerd worden door de mens. Dit is nog steeds erg zwaar werk.
  • Er kan gekozen worden om de rittens na de bevalling bij de moeder weg te halen en aan te leggen bij een ander nest. Risico's hiervan zijn dat het moedertje van het andere nest de rittens moet accepteren en dat de rittens in totaliteit niet met teveel kunnen zijn, gezien ook het pleegmoedertje maar 12 tepels heeft en het voeden van bijvoorbeeld 30 rittens kan haar teveel worden en zij kan dan rittens afstoten. Ook moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het geplande pleegmoedertje misschien niet zwanger zal blijken te zijn, terwijl het harley dametje dat wel is. Het gevolg is dan dat de fokker moet terugvallen op optie 1 of 2, wanneer er geen ander beschikbare pleegmoeder is. 

Het fokken met vrouwelijke harley ratten is dus erg risicovol, voor zowel het moedertje als de rittens. De fokker dient zich voordat hij/zij hieraan begint goed te beseffen dat de kans dat enkele of alle rittens uit dit nest komen te overlijden aanzienlijk groot is. Daarbij kan zelfs de gezondheid van het moedertje op het spel worden gezet. Fokken met vrouwelijke harley ratten is daarom sterk af te raden wanneer dit niet noodzakelijk is.