Wikia


Bij het zoeken naar een rattery om bij te reserveren zijn er een aantal signalen waar je op kunt letten.

Rode vlaggenEdit

Dit zijn waarschuwingssignalen waarbij je extra goed moet opletten of de rattery toch wel verantwoord fokt. Bij alle punten hier geldt: als je ze ziet, vraag de rattery er dan naar. Wellicht heeft men een goede reden of verklaring. 

 1. De fokker heeft veel dieren - Het is moeilijk te bepalen wat 'te veel' dieren zijn, sommigen gaan met slechts enkele dieren de mist in terwijl anderen er veel meer prima aankunnen. Echter, ongeacht hoeveel dieren een fokker heeft, men zou er altijd goed voor moeten kunnen zorgen, inclusief de geboren nesten.
 2. Er zijn altijd nesten aanwezig en/of er zijn vrijwel altijd rittens beschikbaar - Er gaat veel werk, tijd en geld zitten in het verzorgen en opvoeden van een nest. Constand nestjes in huis hebben is dus vrijwel onmogelijk om goed te doen en normaal gezien ook niet nodig. Als er altijd nestjes aanwezig zijn en zeker wanneer er regelmatig rittens nog beschikbaar zijn terwijl de volgende nesten er al weer aan komen is dat een teken dat er wellicht teveel gefokt wordt.
 3. Veel nesten worden elders geboren en opgevoed - Vooral rattery's die langer bestaan hebben wel eens nestje onder hun naam bij iemand anders, meestal gaat dit om 'mentor' nestjes bij een beginnende rattery maar enkele rattery's hebben ook regelmatig nestjes onder hun naam bij goede vrienden. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wanneer er heel veel nestjes buiten de rattery worden geboren kun je je afvragen waarom dit gebeurd. Fokkers die begaan zijn met hun dieren laten het fokken niet zomaar aan een ander over, dus dit is iets om op te letten en wellicht na te vragen.
 4. De rattery plant nesten waaruit met zelf geen fokrittens houdt - Als rattery probeer je vooruitgang te boeken met je lijn, dat anderen hierdoor rittens van jou kunnen krijgen is eerder een fijne bijkomstigheid. Wanneer je een fokker nestjes plant waaruit men zelf uit voorbaat niks wilt houden, heeft het nest geen enkele toegevoegde waarde aan de lijn en de rattery op zich. Dit is dus een teken dat de rattery fokt om de dieren te kunnen te verkopen. Achteraf geen fokrittens uit het nest willen houden kan wel eens voorkomen, bijvoorbeeld wanneer het nest het meteen al niet zo goed doet als verwacht en de rittens dus niet geschikt zijn om mee verder te fokken en beter als huisdier uitgeplaatst kunnen worden.
 5. Fokratten worden vroeg en/of vaak ingezet - Hoe oud een vrouwtje moet zijn om gedekt te mogen worden is discusieerbaar, maar wanneer een of meerdere vrouwtjes heel vroeg al haar eerste nestje krijgt is dit een reden om je zorgen te maken. Ook wanneer een vrouwtje op hogere leeftijd (nog steeds) nestjes krijgt kan dit een signaal zijn. Mannen worden veelal liever later dan vroeger ingezet omdat dit voor hen geen problemen opleverd zoals bij vrouwtjes. Het vaak inzetten van dezelfde fokrat is ook een signaal, vooral bij vrouwtjes is het uitputtend om meerdere nesten te moeten hebben en vaak fokken met dezelfde fokrat heeft meestal geen meerwaarde.
 6. Vroeg uitplaatsen van rittens - Het is belangrijk dat de rittens een zo'n goed mogelijke start hebben en dit gaat meestal het beste bij hun familie in hun vertrouwde omgeving. Het heel jong uitplaatsen van rittens is niet in het belang van de dieren en kan wellicht betekenen dat de fokker de prioriteiten elders heeft liggen. Over de exacte leeftijd van uitplaatsing is niet iedereen het eens, maar de rittens drinken nog bij de moeder tot 3-4 weken. De geslachten worden gescheiden op 4,5 week en meestal daar na nog even bij hun broertjes danwel zusjes gehouden om te wennen aan het zelfstandige leven.
 7. De fokker euthaniseerd gezonde rittens - Dat de niet-fokgeschikte rittens uit kunnen worden geplaatst als huisdieren is een erg fijne oplossing die normaal gezien altijd beschikbaar is. Sommige fokkers kiezen er toch voor om niet-fokgeschikte maar verder gezonde rittens the euthaniseren, om zo het nest uit te dunnen. Dit is vrijwel altijd een groot waarschuwingssignaal, een fokker die begaan is met zijn dieren zou het nooit over zijn of haar hart kunnen verkrijgen perfecct gezonde rittens in te laten slapen. Een goede fokker heeft ook genoeg reserveerders om alle rittens naar goede baasjes uit te kunnen plaatsen of kan ze anders zelf houden.
 8. Fokker houdt geen contact met eigenaren van geplaatste rittens - Om de lijnen goed in de gaten te kunnen houden is het belangrijk dat de fokker contact houdt met de nieuwe eigenaren van de rittens. Een fokker die zelden of nooit reageerd op emailtjes en zelf niet vraagt naar hoe het met de ratjes gaat is een slecht teken.
 9. Er wordt beweerd dat de lijnen vrij zijn van tumoren en andere kwalen - Er is geen enkele lijn die compleet gezond is, als dit wel zo zou zijn zou iedere rattery hier ratten uit willen hebben. Kwaaltjes horen er nu eenmaal bij, iedere rat wordt op latere leeftijd ziek en dit kun je er nooit helemaal uitfokken. Als een rattery daadwerkelijk nooit ratten met tumoren heeft zijn er slechts twee verklaringen: de ratten gaan altijd dood aan iets anders voor de tumoren kunnen ontwikkelen of de tumoren worden nooit (op tijd) ontdekt. Een goede fokker liegt niet over de gezondheid van zijn of haar lijnen en is eerlijk over de zwakke punten.
 10. Het fokdoel richt zich op slechts één aspect: gezondheid, karakter of variatie. Natuurlijk is het niet goed als er slechts op kleur wordt geselecteerd, maar alleen letten op bijvoorbeeld gezondheid is niet automatisch goed. Het is belangrijk om op alle aspecten te letten, want niemand wil een perfect gezonde rat met een naar karakter noch een hele lieve rat die vaak ziek is. Ook variatie telt mee, bijvoorbeeld bij rex (krullen de wimpers in de ogen, wordt de rat vroeg kaal en kwetsbaar, etc), dumbo (wordt er al dan niet onbewust op een te brede kop geselecteerd) en sterk getekende ratten zoals bont (risico ivm megacolon).
 11. De fokker gebruikt onbekende benamingen voor variaties - Het gebruik van de algemeen bekende namen voor variaties zorgt voor duidelijkheid in waar er over gesproken wordt. Wanneer er gefokt wordt om er aan te verdienen worden er wel eens ongebruikelijke benamingen gebruikt om de variatie interessanter te laten klinken, bijvoorbeeld de term 'wavy' voor een slecht krullende rex. ommige fokkers gebruiken andere namen simpelweg uit onwetendheid en hebben hoogstwaarschijnlijk ook weinig kennis over andere aspecten van het fokken van ratten, voorbeelden hiervan zijn de benamingen 'grijs' en 'dombo'.
 12. Er wordt meer geld gevraagd voor speciale variëteiten - Een goede fokker ziet alle ratten als gelijk en vraagt niet meer voor de ene variate dan voor de andere. Ook zijn de nesten normaal gezien al vol gereserveerd voor de rittens worden geboren, dus meer vragen omdat er meer vraag naar zou zijn is ook een zwak argument. Meestal gaat het er om dat er meer te verdienen valt aan speciale of zeldzame variaties.
 13. De rattery fokt met wilde ratten of wild-kruisingen - Er wordt wel eens geopperd dat wilde ratten misschien gezonder zijn dat onze tamme ratten. Onderzoek wijst echter uit dat dit zeer waarschijnlijk niet waar is. Wilde ratten kunnen net als tamme ratten drie jaar oud worden, maar de meeste overleven hun eerste levensjaar niet eens (jaarlijks sterftepercentage wordt geschat op 95%). Natuurlijk heeft dit veel te maken met roofdieren die in gevangenschap geen bedreiging vormen, maar door deze manier van leven bepaald natuurlijke selectie dat gezondheid (op hogere leeftijd) niet meespeelt en alleen razendsnelle voortplanting belangrijk is. Wilde ratten kunnen dus op eenjarig leeftijd al vol zitten met tumoren, in het wild was hij immers toch al gedood en opgegeten door een roofdieren. Kruisen met wilde ratten is dus niet bevordelijk voor de gezondheid en kan de tamme ratten populatie zelfs in gevaar brengen door het overbrengen van ziektes uit het wild waar tamme ratten na jaren domesticatie vatbaar(der) voor zijn geworden.
 14. Onvolledigheid of zelf afwezigheid van stambomen - Stambomen zijn een handig hulpmiddel bij het in de gaten houden van een lijn, mits goed gebruikt. Een stamboom waar alleen de namen en de variaties op staan zijn vrij nutteloos, juist informatie zoals geboorte- en sterfedatum, oorzaak van sterven, gezondheid tijdens zijn/haar leven en karakter zijn belangrijk. Afwezigheid van een stamboom of geen stamboom willen meegeven kan een slecht teken zijn, maar dit is niet altijd zo.
 15. De fokker heeft geen vaste dierenarts(en) - Een rattery heeft meestal meer ratten dan de gemiddelde ratteneigenaar en heeft daardoor natuurlijk ook vaker te maken met zieke dieren. Een goede vaste dierenarts hebben is daarom noodzakelijk, ook omdat deze de doodsoorzaak van een overleden rat kan vaststellen: waardevolle informatie over je lijn. Een rattery die zomaar zelf medicatie aan zijn of haar ratten geeft zonder zelf dierenarts te zijn is fout bezig!
 16. De rattery plaatst zieke of verzwakte dieren uit - Geen enkele goede fokker plaatst een ziek of verzwakt dier uit, dit is niet alleen een groot risico voor het dier maar ook oneerlijk tegenover de reserveerder. Bovendien is het een erg onverschillige daad naar je dieren. Een goede fokker zorgt er eerst voor dat het dier volledig gezond is voor het (eventueel) uitgeplaatst wordt en licht de reserveerder(s) altijd in over de situatie.
 17. De rattery neemt geen uitgeplaatste ratten terug indien nodig - Een goede fokker geeft om de dieren die men fokt en zal hun uitgeplaatste ratten met liefde terugnemen als de nieuwe eigenaar er niet meer voor kan of wil zorgen.
 18. De fokker screent potentiele reserveerders niet -
 19. De huisvesting van de dieren is te klein of de hokken worden niet goed schoon gehouden.
 20. Een rattery die het belang van de dieren voorop stelt, zal altijd willen bijdragen met adviezen als er iets gebeurt met de ratten in de nieuwe woonsituatie. Goed contact moet dus altijd mogelijk zijn. Een rattery moet daarom altijd veel meer weten als alleen maar 'hoe een rat gefokt wordt' en moet bereid zijn die kennis te delen.

Groene en oranje vlaggenEdit

De volgende punten kunnen aangeven dat de rattery goed zijn of haar best doet verantwoordelijk te fokken, hieronder vallen ook een aantal 'false red flags': punten die wellicht als waarschuwingssignaal gezien worden maar het waarschijnlijk niet zijn.