Wikia


De rat staat er om bekend zich razendsnel voort te kunnen planten en dit is absoluut waar. Daarom is het ook belangrijk om intacte mannen en vrouwen nooit samen te huisvesten, anders zul je al snel vele rittens hebben en een uitgeput moedertje!

Geslachtsrijp Edit

Jonge ratten kunnen al vanaf de leeftijd van 5 weken vruchtbaar zijn. Om deze reden horen de jonge mannetjes rond de leeftijd van 4,5 week gescheiden te worden van hun moeder en zusjes. Wanneer ratten geslachtsrijp zijn betekend dit niet dat ze ook al oud genoeg zijn om een nestje te krijgen.

Flapperig Edit

Vrouwtjesratten die geslachtsrijp zijn zullen een in de ±5 dagen bronstig worden. Dit wordt door rattenliefhebbers flapperig genoemd, omdat deze periode te herkennen is aan het trillen (flapperen) van de oren.

Fokrijp Edit

Op welke leeftijd ratten fokrijp zijn ligt aan wie je het vraagt. Volgens de proefdiersector zijn ratten fokrijp vanaf 10-12 weken oud, volgens de NKV 14-18 weken, en volgens sommige broodfokkers kun je ze fokken zodra ze geslachtsrijp zijn.. Rattery's maken vaak een verschil in fokrijpheid van man en vrouw en in beide gevallen worden er vaak hogere leeftijden aangehouden dan bij voorgenoemde personen.

Vrouwen Edit

De leeftijd waarop een vrouwtje geschikt is om (voor het eerst) te laten dekken ligt tussen de 4 en 12 maanden. De meningen verschillen onderling over wat nu de beste leeftijd is en uiteraard speelt ook de groeicurve van het vrouwtje/de lijn een rol.

Sommige rattery's zetten liever wat vroeger in, tussen de 4-6 maanden, andere rattery's wat later tussen 6-8 maanden. In Engeland is het sociaal geaccepteerd om een vrouwtje tot een leeftijd van 12 maanden een eerste nest te laten krijgen.

In ieder geval is het voordelig om een vrouwtje een nest te laten krijgen wanneer zij in de bloei van haar leven is en dus het fitst, dan kan ze de zorg voor een nest het beste dragen.

Vergroeien van het bekken Edit

Volgens sommige fokkers vergroeit het bekken van een vrouwtje wanneer deze volwassen wordt waardoor deze niet meer veilig een (eerste) nest zou kunnen werpen. Dit is echter een fabeltje, ook uitgegroeide vrouwtjes kunnen prima hun eerste nest krijgen. Er is geen enkel bewijs voor het vergroeien van het bekken en bijkomende gevaren.

Mannen Edit

Dekken vraagt uiteraard minder van een man dan het werpen en zogen van een nest van een vrouw vraagt. Om deze reden hoeven mannen niet zo jong ingezet te worden als vrouwen. Vanaf welke leeftijd een mannetje zou mogen dekken verschilt per fokker en soms ook per lijn. In principe maakt het niet uit natuurlijk, maar veel rattery's wachten liever tot de rat minstens een jaar oud is zodat er meer bekend is over de gezondheid en gedrag van de rat en familieleden voordat er mee gefokt wordt.

Een mannetje zou kunnen dekken zolang hij fit is, een oude fitte man heeft waarschijnlijk goede genen om door te geven. Echter hoe ouder de man hoe ouder het zaad, en hoe ouder het zaad hoe meer kans dat er foutjes er op celniveau ontstaan. Dit is een argument om ook weer niet op heel hoge leeftijd te laten dekken.

De dekking Edit

In het wild Edit

Wilde ratten zitten natuurlijk niet gescheiden op geslacht en gecastreerd wordt er al helemaal niet. De situatie is echter heel anders dan in gevangenschap. Ten eerste leven de dieren in grote groepen en zorgen de moedertjes gezamenlijk voor de jongen, waardoor het voor de individuele rat minder zwaar is. Ook krijgt niet elk mannetje de kans om succesvol te dekken, de jongere ratten moeten het vaak afleggen tegen de grotere ratten.